M 06 - 8125 4346
P/a Centrum Goud
Hondevoort 18
7152 BD Eibergen

Wij komen ook op locatie!

Klankschaal therapie

Klankinstrument

Klankschalen zijn een uniek klankinstrument bestaande uit ronde schalen afkomstig uit Tibet. De oudste klankschalen dateren waarschijnlijk uit circa 1100 voor Christus. De klankschalen uit Tibet zijn door de inval van de Chinezen in dat land in 1951 bekend geworden. Traditioneel bestaan klankschalen uit 7 metalen. Door de vele metalen en het veelvoud aan frequenties ontstaan veelkleurige klanken: natuurtonen en intervallen met een uitermate grote rijkdom aan boventonen. Hierdoor ontstaat een ruimtelijke, zwevende klank met de productie van alfa-golven. Alfa-golven zijn in de hersenen aanwezig bij ontspanning en innerlijke rust en tijdens de slaap-waak fase.

Harmonisatie

Het zingen van de schalen brengt een geluid voort dat diep in je lichaam en geest kan doordringen. De klankschalen worden op of naast je lichaam gezet en rustig aangeslagen. Je ligt ontspannen met je ogen dicht. Je voelt de trilling van de klankschaal door je hele lichaam gaan. Je hoeft niets anders te doen dan de heerlijke klanken en trillingen te ondergaan. Klankschalen zijn een uitstekend middel om ratio en intuïtie tijdens een veranderde staat van bewustzijn naar voren te halen, te versterken en te verbinden. Dit betekent niet dat je een ideale situatie bereikt, maar wel dat je weer in beweging komt, de verstoorde balans probeert te herstellen en polariteiten in jezelf onderzoekt.

Water in beweging

Als je een klankschaal gevuld met water laat zingen, dan ontstaan er patronen en trillingen in het water. Letterlijk is te zien wat er met je lichaam en geest gebeurt. Vermits het menselijk lichaam grotendeels uit water bestaat, zullen die patronen en trillingen zich innerlijk gaan manifesteren. Zingende schalen zijn als het ware een spiegelbeeld van de allesomvattende oerklank. Een klankschaal biedt diepe ontspanning aan het lichaam en zorgt voor innerlijke harmonie en afstemming. Zo komen spanningen en/of blokkades los en kan het lichaam zijn zelfhelend vermogen versterken. Klankschalen kunnen ons helpen om in balans met onszelf en met onze omgeving te leren leven.

In combinatie

Afhankelijk van het klachtenpatroon wordt deze techniek al dan niet gecombineerd met de andere methoden die je bij een balanstherapie kan verwachten. Gedurende elke therapie sessie wordt gekeken welke combinatie wordt gebruikt om lichaam en geest optimaal de kans te geven om het zelfhelend vermogen te activeren.