M 06 - 8125 4346
E info@focusopbalans.nu
Klaashuisstraat 19
7481 EN Haaksbergen

Wij komen ook op locatie!

Privacyverklaring

Trauma verwerking

Controle

Er is een groot verschil tussen plotselinge opgelegde veranderingen en zelf gekozen veranderingen. Een heftige gebeurtenis is een plotselinge onderbreking van het gangbare patroon waarbij je zelf geen controle meer ervaart en anderen over jou (lijken te) beslissen. Meestal heb je minder last van veranderingen die je zelf hebt geïnitieerd, alhoewel de gevolgen van je keuze toch nog overweldigend kunnen zijn. Niet alles is immers van te voren te overzien.

Ook gangbare plotselinge veranderingen zoals een flinke val van paard of scooter, verkeersongeval, ernstige sportblessure, bevalling of post partum depressie, een plotseling overlijden of verlies kan als traumatisch ervaren worden.

Intensiteit

De snelheid waarin de verandering plaatsvindt heeft impact op de mate waarin je de verandering als meer of minder traumatisch ervaart. Een geleidelijke verandering die je hebt zien aankomen is vaker beter te verwerken dan een onverwachte. Emotie is een graadmeter voor de intensiteit van de verandering. Bij zeer intense ervaringen zal het lichaam reageren met een vecht, vlucht of passieve reactie. Het gaat in overlevingsmodus. Verwerking vindt pas plaats wanneer de tijd er rijp voor is.

Een plek geven

Nog niet verwerkte gebeurtenissen kunnen geactiveerd worden wanneer gelijksoortige situaties zich voordoen. Het lichaam heeft geheugen. Het lijkt dan alsof je teruggeworpen wordt in de tijd. Je reageert anders, je hebt jezelf tijdelijk niet in de hand. Je wordt letterlijk overstelpt door emotie. Soms word je dan angstig voor het moment waarop je de controle over jezelf verliest. De angst voor dit verlies aan controle kan zelfs sterker worden dan de eerdere ervaring en dit kan je beperken in je bewegingvrijheid. Uiteindelijk wordt die angst omgezet in een patroon totdat de ervaring een plek heeft gekregen.

Therapie

Balanstherapie is erop gericht om heftige gebeurtenissen een plek te geven. Omdat het lichaam een geheugen heeft, zal een combinatie van massagetechnieken en coaching ervoor zorgen dat het lichaam de herinnering kan loslaten en de geest de ervaring kan verwerken. Woorden en lichaamscontact zijn essentieel omdat het doel van het leven bewustwording is. Bewustwording kan alleen ontstaan vanuit inzicht en dat noemen we ‘iets’ leren. Vanuit dit inzicht wordt de balans hersteld en kunnen we ons leven weer zin geven.